Trwają zapisy na kursy programowania stacjonarne oraz on-line - semestr 21/22 r. Zapisz się na zajęcia >

Strona główna » Blog » Kursy programowania dla dzieci młodzieży przez Internet.

Kursy programowania dla dzieci młodzieży przez Internet.

Ruszyliśmy, już są i czekają na każdego, kto będzie miał choć trochę chęci i zapału do tego, aby wziąć w nich udział. Na nurcie setek zapytań o możliwości nauki zdalnej przez dzieci uruchomiliśmy kursy programowania dla dzieci i młodzieży online, które doskonale odwzorowują dotychczasowe opcje stacjonarne.

Dla kogo kurs programowania dla dzieci online?

Sama idea stworzenia kursów powstała po zapytaniach rodziców dzieci z mniejszych miejscowości, oddalonych od dużych miast, o możliwości nauki programowania bez potrzeby dojeżdżania kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów. Wyrównanie szans to idea, która zawsze przyświecała naszej działalności. Tym razem chodziło o umożliwienie takiego samego kształcenia dzieciakom, które ze względu na miejsce zamieszkania nie mogą brać udziału w warsztatach. Kurs programowania online to także opcja edukacji dla dzieci często zmieniających miejsce zamieszkania, czy tych, które borykają się trudnościami zdrowotnymi.

Czym różni się nauka programowania dla dzieci online od warsztatów stacjonarnych?

Najważniejszą jej cechą jest to, że biorą w niej udział dzieci i młodzież z zacisza swojego domu. Poza tym możliwości technologiczne dzisiejszych platform do nauki i kontaktu ze słuchaczami są na tyle rozwinięte, że podczas kursów online można w większości przekazywać ten sam materiał, zadania, ćwiczenia, jak ma to miejsce w przypadku kursów stacjonarnych.

Kursy programowania dla dzieci online prowadzone są na żywo, co pozwala słuchaczom tak samo, jak w przypadku nauki stacjonarnej na zadawanie pytań, dzielenie się pomysłami czy złocienie na siebie uwagi prowadzącego. Odpowiedniej wielkości grupy uczniów w wirtualnej klasie umożliwiają zarówno rozwój umiejętności pracy w grupie, jak i dają możliwość indywidualnej opieki nauczyciela nad każdym uczniem.

Czy nauka programowania online jest efektywna?

Do tej pory nie zauważyliśmy różnic pomiędzy poznanymi umiejętnościami i jakością wiedzy wśród uczniów korzystających z naszych zajęć stacjonarnych a tymi, którzy ukończyli kursy online. Tak jak w przypadku każdego kursu, zajęć czy rozwoju hobbystycznego, na jakość i ilość zdobytej wiedzy i umiejętności wpływa głównie nastawienie samego słuchacza. Można oczywiście mówić o różnicach w efektywności dla każdego dziecka z osobna, ale jest to kwestia indywidualnych cech młodego słuchacza, dlatego najlepiej jest wybrać taki tryb kształcenia, w jakim on czuje się najlepiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów stacjonarnych a także nowych kursów online.

Kursy programowania online


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *